Upravit stránku
  • KOLESÁ
  • OBRUČE
  • PRÍTLAČNÉ KOTÚČE
  • KĹBY PRE NÁKLADNÉ VAGÓNY
  • TORNE HORNÉ, TORNE DOLNÉ
  • NÁBOJE NA NÁPRAVY
  • HRIADELE SO ZUBAMI
  • PRÍRUBY

Hmotnosť výkovkov                            35 až 450 kg.

Maximálny priemer výkovku                750 mm

Max. plocha výkovku                          cca 4 400 cm2

Možnosti vyhotovenia výkovkov        s pieskovaným resp. hrubovaným povrchom

Materiál výkovkov                               bežné ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16

Mesačná produkcia                            300t výkovkov