Upravit stránku
  • ARMATÚRY
  • HRIADELE A SPOJKY
  • DUTÉ HRIADELE
  • VALCE
  • NÁSTROJOVÉ BLOKY
  • KRÚŽKY, KOLESÁ A OBRUČE
  • KOVADLÁ
Voľné kovaniekovacie lisy CKV 2650 a CKV 1000 t
Ohrev a dohrievanie polotovaru2 plynové 60 t ohrievacie pece
Manipuláciu s polotovarommanipulátory 20 t a 7,5 t
Hmotnosť výkovkov100 až 10 000 kg
Maximálny priemer výkovkutyče do 600 (980) mm, kotúče do 1300 mm, krúžky do 1500 mm
Maximálna dĺžka výkovku4500 mm (dĺžky 2-4 m), 9500 mm (3-5 m)
Pomer výšky k šírke u plochých tyčí1:6
Možnosti vyhotovenia výkovkovs pieskovaným resp. hrubovaným povrchom
Materiál výkovkovbežné ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19
Mesačná produkcia650 t výkovkov

Kováčňa disponuje súborom žíhacích pecí. Príprava výkovkov na expedíciu prebieha na dielni - expedície kováčne. Pieskovanie výkovkov, apretácia a následne balenie podľa požiadaviek zákazníka.