Upravit stránku

Tepelné spracovanie sa uskutočňuje na technologickom zariadení bez ochranných atmosfér, spracováva polotovary, ktoré vyrába a zabezpečuje externé kooperácie.

Súbor vozových pecí s plynovým a elektrickým ohrevom do 1050°C. Ochladzovacie médiá - olej, voda, polymér, vzduch

Súbor hlbinných pecí s elektrickým ohrevom do 950°C. Ochladzovacie médiá - olej, voda, vzduch

Vyrovnávacie lisy max. možn. použitia pracovného tlaku max.1000 t, na rovnanie voľných výkovkov, tyčí, tvarových špeciálnych súčastí.

Kontrolná a meracia technika meranie tvrdosti podľa Brinella, Rockwella, Vickersa