Upravit stránku

ZTS METALURG, a.s. je metalurgická spoločnosť s produkújucou široké spektrum produktov a služieb v oblasti výroby tekutej ocele a oceloliatiny, výroby odliatkov, voľného a zápustkového kutia, hrubovania, tepelného spracovania a skúšovníctva.