Upravit stránku

TATRA METALURGIE a.s.

je významným českým výrobcom odliatkov a výkovkov, který nadväzuje na dlhodobé obchodné vzťahy so zákazníkmi zlievárne (Tafonco a.s.) a kováčne (Taforge a.s.) s cieľom ich ďalšieho posilnenia a rozvoja. Odliatky a výkovky smerujú do automobilového priemyslu, železničného priemyslu, k výrobcom poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a manipulačnej techniky. Svoje uplatnenie nájdu i v oblasti všeobecného strojárenstva i špeciálných aplikací. 

TATRA METALURGIE a.s. je dcérskou spoločnosťou TATRA TRUCKS a.s. patriaca do skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

www.tatrametalurgie.cz

Zlieváreň KOVOSVIT MAS vyrába odliatky z šedej a tvárnej liatiny podľa ISO 9001 2000 od 2kg do 13 000kg. V posledných 10 rokoch bol výrobný proces odliatkov a modelových zariadení kompletne modernizovaný. V roku 2001 bola do prevádzky uvedená nová automatická formovacia linka a následne zariadenie pre regeneráciu zlievárenských pieskových zmesí. Zlieváreň investuje každoročne do nových technologií tak, aby bola schopná pružne reagovat na požiadavky svojich zákazníkov. Ročná kapacita Zlievárne KMAS je cca 12 000 ton a odliatky se obrábajú s použitím najnovších CNC technologií. Poslednou veľkou investičnou akciou je stavba novej stredofrekvenčnej taviarne uskutočnená v auguste 2013.

www.kovosvit.cz