Upravit stránku
 • BRZDOVÉ KOTÚČE
 • OZUBENÉ VENCE PRE MOTORY
 • HORNÁ A DOLNÁ TORŇA
 • LOŽISKOVÉ KOMORY
 • UKR nákladný železničný podvozok typu 70.20 - RÁM
 • UKR nákladný železničný podvozok typu 70.20 - PRIEČNIK

 

Tekutý kov                                        EOP s kapacitou 9, 17, 24.

Následná rafinácia                            argónom a vstreľovaním plneného profiku CaSi a Al drôtu

Formovanie                                       poloautomatické miesiče, technológia Alfaset

Hmotnosť                                           70 až 16 000 kg

Rozmery                                            do štandardizovaných rámov 3,5x4 m, alebo do špeciálnych rámov podľa dohody

Konštrukcia odliatkov                        hrúbka stien min. 12 – 14 mm pri odliatkoch na 1 000 kg min. 18 mm

Možnosti vyhotovenia odliatkov        stupeň presnosti STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, s pieskovaným resp. hrubovaným povrchom a tepelným                                                                        opracovaním podľa požiadaviek klienta:

 • normalizačne žíhané bez hrubovania
 • normalizačne žíhané s hrubovaním
 • šľachtené bez hrubovania
 • šľachtené s hrubovaním
 • rozpustne žíhané (mangánová oceľ)
 • všetky odliatky sú pred expedíciou brúsené a pieskované

Materiál                                             konštrukčné, stredne legované a mangánové ocele

Prebierka                                          STN EN ISO 8062-3 DCTG 12, STN EN 1559-1-2, VK STN EN 1370 VC 3, MT skúška na trhliny podľa STN EN                                                               1369, UZ skúška podľa STN EN 12680-1 - len na hrubovaných plochách

Mesačná produkcia                          200 t