Upravit stránku
01. 01. 2018Bielich Roman

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. januára 2018 je naša spoločnosť ZTS METALURG, a.s. zaregistrovaná ako člen skupiny pre daň z pridanej hodnoty s našou dcérskou spoločnosťou - ZTS METALURG ŠPECIÁL, s.r.o.

Dňom registrácie je našej spoločnosti pridelené IČ DPH skupiny, ktoré nahradí doteraz platné IČ DPH.

Nové IČ DPH platné pre dodania po 1. januári 2018 vrátane je SK7120001394.

Od tohto dátumu Vás žiadame uvádzať na faktúrach DIČ 2023661684 a IČ DPH SK7120001394