Upravit stránku

Divízia zápustkovej kováčne vyrába zápustkové výkovky v malých i veľkých sériách. 
Výroba zápustkových výkovkov sa realizuje v rozsahu hmotností od 35 do 450 kg. Najčastejšie vyrábaná produkcia je v rozsahu 50 kg až 300 kg.
Kvalitu najnáročnejších zápustkových výkovkov zabezpečuje použitie technologického softvéru SUPERFORM a SUPERFORGE pri overovaní navrhovanej technológie.
Divízia opracovania zabezpečuje opracovanie odliatkov a výkovkov na klasicky a numericky riadených strojoch.
Opracovanie odliatkov a výkovkov je potrebné z dôvodu uľahčenia práce pri konečnom opracovaní a tiež pre čistotu a kvalitu pre zabezpečenie skúšok.

Zápustková kováčňa - strojné vybavenie
Zápustkové kovanieprotibežný buchar UHG1 a UHG2
Náhrev polotovarukaruselová pec průměr 3200 mm
Príprava polotovaru pred kovaním    lis CZK 1600B
Manipuláciu s polotovaremmanipulátor Dango Dienenthal
Hmotnost výkovkov35 až 450 kg
Maximálny priemer výkovku700 mm
Maximálny plocha výkovkucca 4 400 cm2
Možnosti vyhotovenia výkovkovs pieskovaným resp. hrubovaným povrchom
Materiál výkovkovběžné ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16
Miesačná produkcia300 t výkovkov