Upravit stránku

Tepelné spracovanie sa uskutočňuje v moderných peciach s automatickou reguláciou teplôt. Pece neprekračujú odchýlku +/- 5°C v celom svojom priestore. Celý technologický proces riadi počítač. Pri tepelnom spracovaní sa využívajú hlbinné a vozové pece.

Hlbinné pece do dĺžky 9 500 mm s elektrickým ohrevom

  • Súbor hlbinných pecí s elektrickým ohrevom do 950°C
  • Ochladzovacie médiá olej, voda, vzduch

Vozové pece do dĺžky 4 800 mm s elektrickým a plynovým ohrevom

  • Súbor vozových pecí s plynovým a elektrickým ohrevom do 1050°C
  • Ochladzovacie médiá olej, voda, polymér, vzduch

Pece zabezpečujú prakticky všetky druhy žíhacích režimov a spôsoby zušľachťovania v rôznych ochladzovacích médiách a sú vybavené automatickou reguláciou a záznamom tepelných režimov.