Upravit stránku

 

1928   Škodovy závody Plzeň, a.s, závod Dubnica nad Váhom, zahájenie výroby 1930.

1945   Škodovy závody, n. p. ,Dubnica nad Váhom

1950   Škoda Dubnica nad Váhom, n. p.

1951   Závody K. J. Vorošilova, n. p. ,Dubnica nad Váhom

1952   hute ako P4 - prevádzka v rámci Závodov K. J. Vorošilova, n. p.

1952   spustená výroba v modelárni

1952   28.10. vykonaný odpich prvej tavby, 4t pec E3 typ Hérault

1952   odstredivé liatie rúr

1953   vyčlenenie zo ZTS podnik ZVS (údolie), zaradený do FMVS

1953   20t pece E1 typ Siemens Halske, rekonštruovaná v roku 1963 na 25t

1953   6t pec E2 typ Siemens Halske, rekonštruovaná v roku 1980 na 10t + nová regulácia

1954   spustená ručná formovňa

1955   6t pec E4 typ Siemens Halske, rekonštruovaná v roku 1980 na 10t

1956   10t pec E5, rekonštruovaná v roku 1963 na 15t

1958   spustená strojná výroba

1958   CKV 2600t a CKV 1000t

1958   komorové pece + 3ks popúšťacie pece

1959   10t plynové pece, 600t lis na rovnanie torzných tyčí

1959   kalenie do oleja,vybudovaná nádrž oleja

1959   spustená apretúra, postupná inštalácia strojov

1959   3 500t/rok odliatkov na strojnej formovni

1960   malá a zápustková kováčňa (vretenové a hydraulické lisy, parné a protibežné buchary, horizontálny kovací lis HKS, CKZ 63O...)

1962   Strojárske a metalurgické závody, n. p. Dubnica nad Váhom

1963   inštalované hlbinné pece

1965   založenie VHJ Martin, ZTS začlenený do VHJ

1966   inštalovaný 21t veľký manipulátor pre CKV 2600

1966   export voľných výkovkov pod značkou POLDI Kladno

1967   Hutný závod, samostatná organizačno-ekonomická jednotka v rámci podniku, neskoršie len ZTS,Z 08

1967   spustená linka na kovanie kľukových hriadeľov KH, inštalácia 2ks 80t žíhacích pecí

1969   ďalšie 2ks žíhacích pecí

1969   otvorené rekreačné zariadenie KAMENICA v Trenčianskych Tepliciach

1970   odsávacia stanica CEAG, výkon 34 400 m3/hod

1970   UHG1

1971   výroba tekutej ocele >80 000t

1973   vykovaný 16t hriadeľ pre TŽ Třinec z 22t ingotu, výroba 40 000ks KH ročne

1975   UHG2

1978   Závody ťažkého strojárstva, n. p. Dubnica nad Váhom

1980   GO hlbinných pecí

1982   inštalovaná linka kovania KH s nakrucovaním do polôh CLEARING

1982   vyrobené 10 000 ks rámov ČME3

1987   otvorená nová hala prevádzky Nova kaliareň, v súč. dobe RIBE

1987   dobudovaná prístavba DH1a ku oceliarni (ETP, VAD, odlievanie ingotov)

1987   2 000 000. tona ocele

1987   stravovacie zariadenie KAZAČOK

1987   inštalované zariadenie na kompenzáciu účinníka KAPSCH

1987   vyrobené 200 000. tona odliatkov od zahájenia výroby

1987   vyrobená 1 000 000. tona výkovkov od zahájenia výroby

1988   ZTS, k. p., Dubnica nad Váhom

1988   dvojkelímková EIP 2x2t

1988   inštalované jadrovacie stroje za tepla Schalco a Kmae

1989   ZTS, š. p., Dubnica nad Váhom

1989   ETP typ ZSSR pre priemery zliatkov štvorec 425, 510, 550, 650

1993   kalenie do polymérov Aquatensit

1994   inštalovaný LZK 2500 pre presné zápustkové kovanie

1995   vytvorenie DMD Holding, a. s. Trenčín a začlenenie ZTS, š. p., Dubnica nad Váhom doň

1996   ZTS, a. s., Dubnica nad Váhom (v konkurze od 25.1.1999)

1996   vysokoteplotný ohrev panví MAPEKO a šupátkové uzávery panví Nuova Sirma

1997   ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a. s. (dcéra DMD, v konkurze od 22.4.2003)

1997   ZTS-METALURGIA, a. s. Dubnica nad Váhom

2001   METALURG, a. s., dražba ZTS-METALURGIA,a.s. (70%majetku,zvyšok odkúpený od ZTS-Dubnica nad Váhom plus,a.s.)

2005   Metalurg Steel, s r. o., Modra do roku 2012

2007   inštalovaná kompletná formovacia linka ALPHASET

2008   spustená do prevádzky karuselova ohrievacia pec v ZK

2013   Dubnický metalurgický kombinát, s r. o., Dubnica nad Váhom v konkurze (19.8.2014)

2015   predaj podniku úpadcu Dubnický metalurgický kombinát, s r. o., (31.10.2015)