Upravit stránku

Dvojpolohové zariadenie s ochrannou atmosférou a ochrannou aktívnou troskou

Riadené chladnutie                                  2 x CAN 12 t do 800 °C

Manipuláciu s polotovarom                     portálový žeriav 24 t

Hmotnosti zliatkov                                    9,1 t, 6,5 t a 5,7 t

Priemer zliatkov                                        ø 710 mm, ø 595 mm, ø 555 mm

Dĺžka zliatkov                                            3 220 mm, 3 210 mm, 3 160 m

Možnosti vyhotovenia výkovkov            s pieskovaným resp. hrubovaným povrchom

Materiál výkovkov                                     bežné ocele tried 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Mesačná produkcia                                 200 t ETP ocele

Typ zariadenia

ks

Rozmer

Max.         teplota

Hmotnosť polotovaru

Hmotnosť vsádzky

ETP - dve pozície, ochranná atmosféra

1

-

-

do 10 t

do 10 t

Vozová elektrická pec CAN 10.40.10/8 - riadené chladnutie

2

1000x 4000x
1000 mm

800 °C

12 t

12 t

Portálový žeriav

1

 

 

10 t

 

Rotačná naváracia stolica

1

ø 710 mm x 6 500 mm

 

10 t

10 t

 

 

 

 

 

 

 

 

ETP materiály

Jeden z dvoch základných procesov sekundárnej rafinácie ocele sa v podmienkach ZTS METALURG vyznačuje kombináciou pretavovania spôsobeného elektrickým oblúkom, pôsobením ochrannej atmosféry (argón) a aktívnej trosky. Výsledkom tohto procesu je sekundárne homogenizovaná oceľ    s jemnejšou štruktúrou, tým pádom „plastickejšia“, pričom proces je zabezpečený proti absorpcii prímesí hlavne vodíka zo vzduchu.

 

Oblasti využitia

  • Energetika - ocele na výrobu turbín, vysoko-namáhaných dielov v jadrovej energetike ako kinetické, či tlakové spojovacie       prvky (STN 16343, AISI 4330, AISI 3205)
  • Doprava - vysoko-namáhané obežné telieska valivých ložísk s veľmi vysokou odolnosťou voči opotrebeniu pri kombinovanom   namáhaní a odolnosťou voči jadierkovému vylupovaniu (pittingu)
  • Rýchlorezné a nástrojové ocele - výroba nástrojov pre objemové tvárnenie za tepla – zápustky pre kutie, lisovacie      stolice, formy pre vysokotlakové lisovanie a odlievanie ľahkých a farebných kovov a plastov (STN 19552, STN 19554, STN 19773)
  • Špeciálna výroBA

Ponúkané zliatky - pretavence

Zliatok - typ

Hmotnosť celková

Dĺžka

Priemer)

Z 5,7

5 700 kg

3 160 mm

555 mm

Z 6,5

6 500 kg

3 210 mm

595 mm

Z 9,1

9 100 kg

3 220 mm

710 mm