Kto sme, čo ponúkame...

Zvládneme vyrábať veľké série a objemy

Kto sme a čo Vám môžeme ponúknuť?

ZTS METALURG, a.s. sa zaoberá výrobou voľných a zápustkových výkovkov, ako aj odliatkov z ocele, oceľoliatiny a legovaných ocelí pre potreby obranného priemyslu, železničného a ťažobného segmentu, manipulačnej, banskej, stavebnej a poľnohospodárskej techniky. Výrobky dodávame v hrubovanom stave tepelne spracované. Disponujeme certifikovaným laboratóriom nien pre metalografické a korózne skúšky.

Aktuálně z naší společnosti